1. Właściciel

Właścicielem portalu sawka.pl a w jego ramach również sklepu internetowego i bloga jest firma HS concept z siedzibą w Szczecinie 70-475, al. Wojska Polskiego 40/U3, NIP 852-191-21-91, REGON: 811615774.

2. Strony Transakcji

Stroną dokonującą zakupów na portalu sawka.pl, zwaną dalej Nabywcą jest osoba fizyczna lub firma. Stroną dokonującą sprzedaży produktów zawartych w ofercie portalu sawka.pl jest właściciel – firma HS concept, zwany dalej Portalem.

3. Przedmiot transakcji

Przedmiotami transakcji są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach WWW Portalu, dostępne w chwili składania zamówienia. Produkty dzielą się na: fizyczne (towary) oraz usługi promocyjno-reklamowe (cyfrowe). Wszystkie fizyczne produkty oraz usługi promocyjno-reklamowe są dostępne w sprzedaży wysyłkowej a niektóre z nich także w Galerii Henryka Sawki w Szczecinie lub innych wskazanych punktach partnerskich. Dodatkowo istnieje możliwość odbioru wybranych zamówień internetowych w w/w punktach osobiście.

Ceny wszystkich produktów znajdujących się w ofercie Portalu wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

Cena produktu, który w chwili zamówienia jest niedostępny może ulec zmianie.

W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych, których ilość jest ograniczona, realizacja zamówień uzależniona jest od
kolejności wpłynięcia zamówienia do Portalu.

Portal zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania czy też wycofania produktu z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w każdym momencie.

4. Składanie zamówień

Składanie zamówień w Portalu sawka.pl odbywa się poprzez potwierdzenie zawartości koszyka i poprawne wypełnienie formularza zamówienia. Po poprawnym wypełnieniu formularza zamówienia i ostatecznym potwierdzeniu chęci zakupu, poprzez przyciśnięcie przycisku „Kupuję i Płacę”, zamówienie uważa się za wiążące. Ten moment jest również potwierdzeniem znajomości i akceptacji niniejszego regulaminu przez Nabywcę.

Zamówienia poprzez stronę internetową można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.30, w soboty, niedziele oraz w święta czy dni wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.

W przypadku, kiedy Portal nie jest w stanie zrealizować zamówienia, a kwota została już wpłacona na konto Portalu, Portal zobowiązuje się poinformować o tym fakcie Nabywcę i zaoferować inne rozwiązanie. Jeżeli Nabywca nie będzie usatysfakcjonowany proponowanym rozwiązaniem, Portal zobowiązuje się do niezwłocznego zwrotu pieniędzy na konto Nabywcy. Ponieważ ani Portal, ani funkcjonujący na Portalu serwis transakcyjny nie mają wglądu w dane transakcyjne klienta, Nabywca będzie poproszony o podanie numeru konta, na które zostaną zwrócone pieniądze.

5. Formy płatności

Możliwe są następujące formy płatności:

 • Karta kredytowa
 • Przelew z banku

Portal sawka.pl w celu zapewnienia swoim klientom jak największego bezpieczeństwa transakcji korzysta z usług renomowanego Serwisu Transakcyjnego Przelewy24.

Informacje o transakcji przekazywane są w bezpiecznym 128 bitowym połączeniu SSL bezpośrednio do Centrum Autoryzacji Kart Kredytowych lub banku i nie są udostępniane ani do wiadomości Portalu, ani do wiadomości serwisu Przelewy24.

Jeżeli Klient wybrał opcję przelewu bezpośrednio na rachunek Portalu to opłatę należy kierować na numer rachunku 82 2490 0005 0000 4600 1753 7617 prowadzony w Alior Bank SA.

Nabywca zobowiązany jest do opłacenia złożonego w Portalu zamówienia w ciągu 3 dni od momentu jego złożenia (otrzymania wiadomości e-mail potwierdzającej złożenie zamówienia). Jeśli po upływie tego terminu zamówienie nie zostanie opłacone przez Nabywcę, Portal ma prawo do odstąpienia od Umowy Sprzedaży, a zamówienie zostanie anulowane, o czym Nabywca zostanie poinformowany drogą mailową.

6. Czas realizacji zamówienia

Na łączny czas oczekiwania na dostawę składa się czas realizacji zamówienia przez Portal oraz czas wysyłki, w zależności od wybranej formy płatności i formy dostawy (firma kurierska, paczkomat, dostawa w formie elektronicznej). Czas wysyłki uzależniony jest od formy dostawy wybranej przez Nabywcę w formularzu zamówienia.

Złożenie zamówienia jest wiążące w chwili, gdy na podany w formularzu rejestracyjnym adres e-mail trafi informacja zwrotna od Portalu potwierdzająca złożenie zamówienia oraz na konto Portalu wpłynie płatność za złożone zamówienie.

Portal zastrzega sobie prawo do weryfikacji zlecenia i w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy regulamin może odstąpić od realizacji zamówienia.

7. Formy przesyłki

Podane ceny wysyłki dotyczą wyłącznie przesyłek na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poniżej wyszczególnione i opisane zostały oferowane w naszym Portalu formy przesyłek:

 • Przesyłka kurierska – 15 PLN – paczki wysyłane kurierem są do Państwa dyspozycji zazwyczaj w następnym dniu roboczym od momentu wysłania przez nas towaru.
 • Paczkomat – 10 PLN – przesyłki wysyłane do paczkomatu są do Państwa dyspozycji zazwyczaj w następnym dniu roboczym od momentu wysłania przez nas towaru.
 • Dostawa w formie elektronicznej (cyfrowej) – 0 PLN – czas dostawy uzależniony jest od wybranego towaru lub usługi. Po realizacji zamówienia przez Portal wysyłka odbywa się niezwłocznie.

Uwaga! Jeżeli będą Państwo podejrzewać, że zawartość paczki jest uszkodzona to należy otworzyć paczkę przy kurierze i spisać protokół, jeżeli zawartość jest faktycznie uszkodzona lub postępować zgodnie z instrukcją przekazaną przez firmę obsługującą paczkomat. Bez takiego dokumentu dalsze postępowanie reklamacyjne będzie niemożliwe.

Portal nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Nabywcę w formularzu zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zlecenia ponosi Nabywca.

8. Zwroty i reklamacje

REKLAMACJE – dotyczy wyłącznie produktów fizycznych (towarów)

W przypadku niezgodności produktu fizycznego (towaru) z umową Portal ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu. W przypadku posiadania przez zamówione towary wad o charakterze niezgodności z Umową Sprzedaży, Nabywca ma prawo do reklamacji towaru poprzez odesłanie go wraz z pisemną informacją na adres Portalu (Galeria Henryka Sawki – sawka.pl, al. Wojska Polskiego 40/U3, 70-475 Szczecin), z dopiskiem: „Reklamacja”. Reklamacji dokonać można także drogą elektroniczną, przesyłając informacje odnośnie zaistniałych wad i dołączając zdjęcia dokumentujące owe wady na adres: sklep@sawka.pl.

W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Nabywcy, Portal naprawi lub wymieni Nabywcy reklamowany towar na pełnowartościowy lub jeżeli wymiana nie będzie możliwa zwróci należność za reklamowany towar w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Portal zobowiązuje się odesłać Nabywcy reklamowany towar wraz z pisemną informacją dotyczącą podjętej decyzji.

ZWROTY – dotyczy wyłącznie produktów fizycznych (towarów)

Nabywca, dokonujący zakupów w Portalu może odstąpić od Umowy Sprzedaży towaru zakupionego w Portalu bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni od dnia doręczenia mu fizycznego produktu. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@sawka.pl bądź też listownie na adres:

Galeria Henryka Sawki – sawka.pl, al. Wojska Polskiego 40/U3, 70-475 Szczecin

W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży, jej strony zobowiązane są do zwrotu tego, co sobie wzajemnie świadczyły w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić możliwie jak najszybciej, nie później niż w terminach przewidzianych odpowiednimi przepisami prawa.

Koszt zwrotu towaru w wyniku odstąpienia ponosi Nabywca.

Portal jest zobowiązany do zwrócenia wartości oddanego towaru (obejmującą cenę zakupionych produktów i koszty ich wysyłki do Klienta) w terminie 14 dni od otrzymania zwrotu (przesyłki od Nabywcy).

Portal ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu towaru w przypadkach zwrotu uszkodzonego towaru lub dostarczenia do Portalu towaru niepełnowartościowego, noszącego ślady użytkowania.

9. Zastrzeżenia prawne

Wszystkie informacje oraz zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Portalu sawka.pl. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach Portalu użyte są w celach informacyjnych.

Zdjęcia produktów mogą odbiegać kolorystycznie od rzeczywistych produktów ze względu na różne właściwości i konfigurację sprzętu komputerowego klientów.

Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm oraz ich logo użyte na naszych stronach należą do ich właścicieli.

Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu.

Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna dla Nabywcy w zakładce Regulamin na stronie sawka.pl. W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Nabywcę obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Nabywca uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Portalu.

Wypełniając formularz z danymi osobowymi, Nabywca wyraża dobrowolną zgodę na ich przetwarzanie w celach marketingowych przez firmę HS concept, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronach sawka.pl. Dane te nie będą przekazywane lub sprzedawane innym podmiotom. Zostaną jedynie przetworzone w celu realizacji zawartej umowy. Jednocześnie informujemy, że Nabywca dysponuje prawem wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania i usuwania.

10. Zawartość Portalu

Portal umożliwia użytkownikom sieci Internet dostęp do materiałów w nim rozpowszechnianych, w tym również materiałów partnerów oraz dostępu do innych usług świadczonych elektronicznie. Portal publikuje również materiały zawierające lokowanie produktu.

Wszelkie prawa do Portalu należą do Właściciela, zaś prawa do poszczególnych elementów jego zawartości (tj. tekstów, grafik, zdjęć, oprogramowania i pozostałych elementów chronionych prawem) do Właściciela lub do podmiotów, których materiały zgodnie z prawem są udostępniane przez Portal sawka.pl.

Portal w całości jak i poszczególne elementy jego zawartości podlegają ochronie przewidzianej przepisami prawa, a w szczególności ustaw: ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 (t.j. Dz. U. z 2006r. nr 90 poz. 631); ustawy o ochronie baz danych z dnia 27 lipca 2001 r. (Dz. U. z 2001 nr 128 poz. 1402); ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t.j. Dz. U. z 2003 nr 153 poz.1503).

Korzystanie przez użytkowników z Portalu oraz z materiałów rozpowszechnianych w Portalu możliwe jest jedynie w ramach dozwolonego użytku przewidzianego przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o ochronie baz danych.

Każde inne wykorzystanie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości bez pisemnej zgody Właściciela lub bez pisemnej zgody innych uprawnionych jest zabronione. Oznacza to zakaz kopiowania, zwielokrotniania, dokonywania obrotu, rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości. Bezprawne korzystanie z Portalu i poszczególnych elementów jego zawartości będzie sankcjonowane na podstawie przepisów prawa cywilnego i karnego.

Informacje na temat możliwości uzyskania licencji na korzystanie z konkretnych materiałów prawem chronionych zamieszczonych w Portalu można uzyskać kierując zapytania na adres e-mail: galeria@sawka.pl.

Użytkownicy mogą zamieszczać na swoich stronach internetowych linki prowadzące do materiałów zamieszczanych w Portalu pod warunkiem, że takie strony zawierają treści zgodne z prawem, czyli nie naruszają przepisów prawa, zasad współżycia społecznego i dóbr prawem chronionych osób trzecich.

11. Treści firm trzecich

Portal sawka.pl może agregować wpisy wybranych osób, firm i instytucji, pochodzące z oficjalnych profili wymienionych podmiotów m.in. z serwisu Twitter (https://twitter.com/), Instagram (https://instagram.com/), Facebook (https://facebook.com/) i innych ogólnodostępnych portali i stron internetowych. Dodatkowo umieszczane są na Portalu treści firm trzecich, sponsorowane, reklamowe, opłacone przez firmy trzecie, audycje sponsorowane oraz zawierające product placement.

Wpisy firm trzecich publikowane na sawka.pl należą do właścicieli oraz właścicieli kont w w/w serwisach. Portal nie ma wpływu na ich treść. Pełna odpowiedzialność za publikowane treści ponoszą właściciele kont w tych serwisach.

Portal zastrzega sobie prawo do dowolnej selekcji publikowanych treści firm trzecich. W przypadku, gdy wpisy w w/w serwisach, publikowane na Portalu, nie spełniają stawianych im wymogów, wybrane osoby, firmy i instytucje mogą zostać usunięte ze strony sawka.pl.

Dotyczy to przede wszystkim treści, które nie przestrzegają zasad netykiety, w tym:

 • zawierają słowa powszechnie uznane za niecenzuralne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);
 • spamowania (m.in. wysyłania niechcianych linków do stron);
 • umieszczania obraźliwych grafik i filmów (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999 r.);
 • obrażania Portalu sawka.pl, jego partnerów, pracowników i współpracowników.

Zakazane jest też publikowanie postów niezgodnych z prawem treści zdefiniowanych w różnych ustawach, wymienionych poniżej:

 1. Treści, które naruszają rażąco zasady współżycia społecznego (sankcje określają różne ustawy, w tym kodeks karny, kodeks cywilny i kodeks pracy).
 2. Treści, za które określono sankcje w kodeksie karnym, a które:
  – namawiają do popełnienia lub doradzają w popełnieniu samobójstwa lub samookaleczenia (art. 151 Kodeksu karnego);
  – grożą innym osobom popełnieniem przestępstwa na jego szkodę lub szkodę osoby jego najbliższej (art. 190 Kodeksu karnego);
  – obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego oraz art. 23 Kodeksu cywilnego);
  – nawołują do popełnienia przestępstwa (art. 255 Kodeksu karnego);
  – propagują totalitarny ustrój państwa lub nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość (art. 256 Kodeksu karnego).
 3. Treści, za które określono sankcje w kodeksie cywilnym, a które:
  – obrażają osoby publiczne (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  – zawierają pomówienia – informacje obarczające niepotwierdzonymi zarzutami inne osoby (art. 23 Kodeksu cywilnego);
  – obrażają inne narodowości, rasy ludzkie, religie (art. 23 Kodeksu cywilnego oraz art. 194-196 i art. 257 Kodeksu karnego).
 4. Treści, za które określono sankcje w ustawach szczególnych, a które:
  – promują alkohol (art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r.);
  – przyczyniają się do łamania praw autorskich lub naruszają prawa autorskie i licencje podmiotów trzecich. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.);
  – promują środki odurzające, narkotyki (art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 r.);
  – ujawniają bez czyjejś wyraźnej zgody dane osobowe, identyfikatory komunikatorów internetowych, fotografie, adres poczty elektronicznej, miejsce zamieszkania, pracy, przebywania, numery telefonów, tablic rejestracyjnych i inne poufne dane (Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).

12. Umowa sprzedaży usług promocyjno-reklamowych (cyfrowych)

Nabywca kupujący Produkty cyfrowe w formie usług promocyjno-reklamowych na Portalu sawka.pl każdorazowo zawiera umowę z Właścicielem Portalu na zasadach opisanych w niniejszym REGULAMINIE a tym samym wyraża zgodę na warunki przedstawione poniżej.

12.1. Zakres usług cyfrowych

Nabywca zamawia, a Portal przyjmuje do wykonania zindywidualizowaną usługę promocyjno-reklamową (cyfrową) na warunkach i w zakresie opisanym na stronie oferty dostępnej pod adresem https://sawka.pl/sklep lub na warunkach indywidualnych, dostarczonych i potwierdzonych mailem na adres Nabywcy.

Portal może powierzyć wykonanie usługi cyfrowej na niezmienionym poziomie innym podmiotom bez informowania, a co za tym idzie bez uzyskania zgody Nabywcy.

12.2. Oświadczenia Nabywcy i Portalu

12.2.1. Nabywca oświadcza że:

 1. Posiada wszelkie autorskie prawa do przekazywanych Portalowi materiałów potrzebnych do realizacji zamówienia a w szczególności do zdjęć, linków, treści i grafik jakie zostaną opublikowane na stronach Portalu, lub na podstawie których powstaną materiały na strony Portalu sawka.pl;
 2. Przekazuje zgodne z prawdą informacje i treści, na podstawie których powstają produkty cyfrowe dla Nabywcy;
 3. Przekazując materiały, o których mowa w pkt. a) i b), zezwalając na nagrania audio i wideo, fotografowanie oraz udział w produkcji osób wskazanych przez Nabywcę, udziela Właścicielowi portalu licencji niewyłącznej do przekazanych materiałów i zezwoleń na czas nieokreślony, bez ograniczeń ilościowych, na wykorzystanie ich w zamówionej produkcji i publikacji na stronach Portalu sawka.pl i stronach z nim współpracujących w tym w mediach społecznościowych prowadzonych przez Portal;
 4. Ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualną niezgodność oświadczenia złożonego w pkt a), b) i c), wprowadzenie Portalu w błąd nieprawdziwymi informacjami jak również za naruszenie przez Nabywcę praw lub dóbr osobistych osób trzecich w stosunku do stron niniejszego zamówienia, będąc tym samym zobowiązanym do przystąpienia do ewentualnych postępowań sądowych po stronie Portalu, jak również do pokrycia poniesionych przez Portal kosztów takich postępowań, w szczególności kwot odszkodowania, zadośćuczynienia, kosztów procesu oraz uzasadnionych kosztów obsługi prawnej;

12.2.2. Portal oświadcza że:

 1. Posiada wszelkie autorskie prawa do poprawnej realizacji sprzedawanych i produkowanych usług cyfrowych;
 2. Prawa, o których mowa w pkt a) nie będą ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich w zakresie objętym zamówieniem;
 3. Ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualną niezgodność oświadczenia złożonego w pkt b), jak również za naruszenie przez Portal praw lub dóbr osobistych osób trzecich w stosunku do stron niniejszego zamówienia, będąc tym samym zobowiązanym do przystąpienia do ewentualnych postępowań sądowych po stronie Nabywcy;
 4. Powyższe nie dotyczy sytuacji, w której naruszenie praw osób trzecich spowodowane jest przekroczeniem przez Nabywcę zakresu licencji udzielonej na mocy niniejszego zamówienia lub też dostarczenia Portalowi informacji i materiałów, do których Nabywca nie miał prawa, o których mowa w pkt. 12.2.1. powyżej.

12.3. Realizacja, dostarczenie i odbiór usługi cyfrowej

12.3.1. Portal i Nabywca zobowiązują się dochować warunków i terminów określonych w ofercie, a w szczególności dotyczących dostarczenia wszelkich informacji potrzebnych do jego poprawnego wykonania, o których mowa w opisie oferty a także realizacji poszczególnych etapów produkcji w tym ustaleń nagrań, sesji zdjęciowych, akceptacji i publikacji.

Zarówno Portal jak i Nabywca zobowiązują się do maksymalnie 3 dniowej (dotyczy wyłącznie dni roboczych, bez wliczania w ten termin świąt, dni wolnych i weekendów) reakcji w komunikacji pomiędzy Stronami od daty otrzymania zapytań czy zgłoszeń w formie mailowej (chyba, że Strony postanowią inaczej) w szczególności dotyczy to usprawnienia realizacji zamówienia czyli dostarczenia przez Nabywcę ewentualnych uwag lub akceptacji poszczególnych etapów produkcji. Brak reakcji w komunikacji w w/w terminie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przesłane zapytanie, akceptacją dostarczonego materiału lub zgodą na wydłużenie terminu realizacji produkcji przez drugą stronę. Portal może również w przypadku braku reakcji w terminie przez Nabywcę naliczyć mu dodatkowe opłaty, karę umowną, o której mowa w dalszej części Regulaminu lub nawet odmówić realizacji opłaconej usługi.

Jeśli w ofercie jest mowa o terminach, które pozostają do ustalenia pomiędzy Portalem a Nabywcą na różnym etapie realizacji zamówienia, to strony muszą pamiętać o tym, że są to terminy, które muszą uwzględniać realia produkcyjne i być dostosowane do uwarunkowań wynikających z cyklu produkcji. To oznacza, że Portal zastrzega, iż w przypadku niedotrzymania przez Nabywcę ustalonych terminów, mogą one przesunąć realizację a co za tym idzie na przykład wyznaczony termin publikacji o liczbę dni adekwatnych do spowodowanego opóźnienia (lub dłużej), spowodowanego przez Nabywcę na każdym z etapów, a co za tym idzie do przesunięcia terminów realizacji całości zamówienia z winy Zamawiającego na inny możliwy termin realizacyjny, który będzie dostępny.

12.3.2. Jeśli oferta przewiduje dostarczenie przez Nabywcę treści, informacji, zdjęć czy innych elementów potrzebnych do poprawnego wykonania zamówionej usługi, Portal ma prawo ocenić przekazane materiały pod kątem przydatności do publikacji na stronach sawka.pl w szczególności pod kątem jakościowym. Jeżeli materiały nie zostaną ze strony Portalu dopuszczone do publikacji Nabywca zostanie poproszony o dostarczenie innych, zgodnych ze specyfikacją Portalu. W przeciwnym razie Portal może odmówić realizacji zamówionej usługi, obciążyć nabywcę karą lub opłatą manipulacyjną oraz odmówić publikacji opłaconej usługi z winy Nabywcy.

Jeśli w ofercie jest mowa o rejestracji materiałów foto lub wideo przez Portal lub osoby przez Portal wyznaczone, oznacza to, że rejestracja materiałów nastąpi maksymalnie w 1 wskazanej lokalizacji i jej okolicach, jednak w nie większej odległości niż 10 km od tej lokalizacji. Rejestracja w każdej dodatkowej lokalizacji będzie wyceniana indywidualnie i musi zostać opłacona przez Nabywcę przed przystąpieniem do realizacji całości zamówienia.

12.3.3. Nabywca otrzymuje do akceptacji poszczególne etapy produkcji zamówionej usługi zgodnie z zakresem i opisem zawartym w każdej ofercie, a w szczególności do akceptacji lub jednorazowego naniesienia merytorycznych poprawek do gotowego materiału przygotowanego na podstawie wcześniej ustalonego streszczenia czy scenariusza, które zostaną uwzględnione w finalnej jego wersji.

Jeśli mimo naniesionych przez Portal poprawek Nabywca nie będzie zadowolony z efektów finalnej produkcji może nie wyrazić zgody na jego publikację z jego udziałem. Niewyrażenie zgody nie rodzi po stronie Nabywcy roszczenia do Portalu o zwrot wynagrodzenia za usługę, gdyż zamówienie uważa się za zrealizowane przez Portal prawidłowo.

Jeśli Portal będzie miał taką techniczną możliwość, Nabywca może wystąpić do Portalu o zmianę warunków wykupionej usługi lub dokonać zmian wcześniej zaakceptowanych elementów za dodatkową opłatą określoną przez Portal.

Portal ma prawo do publikacji przygotowanego materiału, który Nabywca zlecił jednak w taki sposób by nie nosił on znamion usługi sponsorowanej czy promocyjnej opłaconej przez Nabywcę a jedynie w formie zwykłego artykułu redakcyjnego lub artykułu na blogu.

12.3.4. Jeśli oferta przewiduje taką możliwość Nabywca może w uzasadnionych przypadkach zrezygnować z opłaconej usługi bez podawania przyczyny. W tej sytuacji zostanie obciążony opłatą manipulacyjną w wysokości odpowiadającej procentowi wykonanej pracy przez Portal, jednak nie mniejszej niż 30% wartości zamówienia. Pozostała część pobranej opłaty zostanie zwrócona Nabywcy w terminie 14 dni na konto wskazane przez niego w formie mailowej.

12.3.5. Żadna ze stron nie będzie odpowiedzialna względem drugiej w przypadku, gdy do niewykonania zamówienia dojdzie w skutek okoliczności siły wyższej, wojny, konfliktu zbrojnego, ograniczeń nałożonych na przedsiębiorców przez odpowiednie organy czy instytucje, zdarzeń losowych (w tym w szczególności choroby osób zajmujących się realizacją zamówienia ze strony Portalu czy pandemii) lub innych okoliczności niezależnych od woli Portalu lub Nabywcy, którym nie można było zapobiec. W takiej sytuacji nowe zasady współpracy zostaną ustalone przez Strony zamówienia w najbliższym możliwym dla obu Stron terminie.

12.4. Publikacja

Usługa cyfrowa zostanie opublikowana zgodnie z warunkami opisanymi w zakupionej ofercie. Jeśli zawiera ona dodatkowe opcje promocji na Portalu lub innych stronach wskazanych w ofercie, to po tym terminie pozostanie w strukturach Portalu na czas nieokreślony. Może się jednak zdarzyć, że Portal usunie artykuł i materiały po wyznaczonym czasie promocji do czego ma prawo.

Portal zobowiązuje się do prezentacji zamówionej i wyprodukowanej usługi oraz powstałych materiałów na najwyższym poziomie, według swej najlepszej wiedzy i umiejętności, uwzględniając swoje organizacyjne możliwości oraz nie obniżając jakości dostarczonych przez Nabywcę materiałów.

Nabywca wyraża zgodę na obróbkę dostarczonych materiałów do potrzeb wynikających z formatu publikacji i produkcji wg uznania Portalu, upoważnia do wykonywania zależnego prawa autorskiego, oświadczając tym samym, że takie działanie Portalu nie będzie stanowiło naruszenia autorskich praw osobistych Nabywcy i autorów przekazanych materiałów.

Nabywca nie może wykorzystywać wyprodukowanego przez Portal zgodnie z zamówieniem materiału poza Portalem sawka.pl chyba, że strony ustalą inaczej w formie mailowej lub pisemnego zezwolenia. Takie pozwolenie może się wiązać z naliczeniem dodatkowej opłaty za możliwość wykorzystania materiału przez Nabywcę. Postanowienie to nie dotyczy możliwości bezpłatnego udostępniania bezpośrednich linków do umieszczonego na portalu materiału.

12.5. Wynagrodzenie

Wynagrodzenie Portalu za Produkty cyfrowe podane jest w każdej ofercie. Kwoty podane są w wartościach brutto i zawierają podatek VAT.

Za usługi wystawiana jest faktura na dane Nabywcy podane w zamówieniu.

12.6. Kary i opłaty

Wykorzystanie przez Nabywcę wyprodukowanych materiałów poza Portalem bez uzyskania zgody Właściciela na innych polach eksploatacji wiąże się z zapłatą kary umownej w wysokości 20 000 złotych za użycie jednej produkcji na jednym z pól eksploatacji, na którym zostały opublikowane lub wykorzystane. Zapłata kary umownej nie pozbawia Właściciela Portalu sawka.pl prawa do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego kwotę kary umownej.

Spory mogące wyniknąć z wykonania zamówienia będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo Sąd dla siedziby Właściciela Portalu.

13. Branże, usługi i produkty wykluczone

Nabywca oświadcza, iż ma zarejestrowaną działalność w Polsce lub jest obywatelem Polski oraz produkty czy usługi będące przedmiotem zamawianej reklamy czy promocji na Portalu sawka.pl nie podlegają zakazom handlu w Polsce oraz nie oferuje i nie prowadzi sprzedaży towarów podrabianych, sfałszowanych lub/i z naruszeniem cudzych praw własności oraz nie oferuje i nie prowadzi sprzedaży poniższych produktów lub usług:

 • działalność zorientowana na pornografię,
 • usługi internetowe lub telefoniczne związane z erotyką (seks telefony itp.),
 • salony erotycznego masażu, kluby, bary topless lub GoGo,
 • sklepy z książkami dla dorosłych,
 • agencje modelek w szczególności usługi towarzyskie, matrymonialne,
 • audio/video o charakterze erotycznym,
 • nielegalne produkty/usługi lub te usługi, które są powiązane, wspierane lub służą nielegalnej działalności,
 • działalność oferująca negatywną opcję przedłużenia usługi bezpłatnie lub za niską cenę.
 • gry online – wszystkie działalności oznaczone kodem MCC 7995
 • branże o następujących metodach działania:
 • akwizycja obnośna,
 • piramidy finansowe i wielopoziomowe systemy dystrybucji wykorzystujące marketing bezpośredni, działalność opierająca się na zamówieniach telefonicznych i faksowych,
 • realizowane za pomocą callcenter w celu zakupu produktów innych Sprzedawców bezpośrednich – zaliczki pieniężne ( inne niż instytucje finansowe),
 • łańcuszek listów zachęcający potencjalnego posiadacza karty do dokonania darowizny na rzecz osoby trzeciej i zachęcanie innych do zrobienia tego samego,
 • łańcuszki szczęścia itp.,
 • realizacja czeków pieniężnych,
 • firmy windykacyjne lub firmy zaangażowane w odzyskiwanie przeterminowanych należności,
 • portale randkowe,
 • konsolidacja zadłużenia,
 • akcesoria związane z narkotykami,
 • E-portmonetki,
 • przedłużanie gwarancji,
 • firmy/jednostka działające bez siedziby, bez umowy najmu, bez dostępności do telefonu itp,
 • wróżbiarstwo, tarot itp.
 • prezenty, nagrody, losowania lub konkursy jako zachęta do kupienia produktu/usługi,
 • działalności oferujące Systemy szybkiego wzbogacenia się,
 • horoskopy
 • nielegalny hazard, włącznie z hazardem Internetowym,
 • działalności oferujące możliwość zysku w programach inwestycyjnych,
 • gry losowe, loterie,
 • sprzedaż narkotyków i ich pochodne (np. paraleki),
 • firmy oferujące rabaty lub specjalne zachęty,
 • działalność, która może zaszkodzić marce lub reputacji sklepu Sawka.pl lub markom z nim powiązanych,
 • działalność polegająca na modyfikacji/ochronie/zmniejszeniu kredytu mieszkaniowego,
 • sprzedaż produktów tytoniowych przez internet,
 • sprzedaż leków na receptę na odległość,
 • sprzedaż broni palnej przez internet,
 • para-apteki (tabletki przeciw starzeniu się, witaminy itp)
 • firmy telemarketingowe oferujące produkty usługi uznane za nielegalne lub zabronione,
 • organizacje lub osoby, oficjalnie zarejestrowane jako wspierające terroryzm,
 • handel chronionymi gatunkami zwierząt,
 • organizacje oferujące kupony zniżkowe np. turystyczne, telemarketing lub subskrypcje abonamentowe w dziedzinie turystyki,
 • Kontrahent sprzedający treści „dla dorosłych” – MCC 5967, 7273 i 7841
 • Kontrahenci branży hazardowej „non face to face” – MCC 7995
 • Kontrahenci z branży farmaceutycznej „non face to face” – MCC 5122 i 5912
 • Kontrahenci z branży tytoniowej „non face to face” – MCC 5993
 • towary / usługi, handel którymi sklep Sawka.pl, według swojego uznania uważa za dyskredytujące lub szkodliwe dla wizerunku jego marki.

Jeśli złożone zostanie zamówienie na usługę promocyjno-reklamową usługi lub produktu z listy wykluczonych lub Portal sawka.pl zaliczy produkt lub usługę za niezgodną z niniejszym regulaminem i przez to nie wyrazi zgody na jej reklamowanie, promowanie lub umieszczenie o niej informacji na stronach Portalu, zamówienie nie zostanie zrealizowane i zostanie anulowane, a wpłacone środki zostaną zwrócone w całości na konto Nabywcy, z którego zostały opłacone lub inne wskazane przez Nabywcę.

Portal zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian do Regulaminu w każdym czasie. Zmiany obowiązują od chwili ich udostępnienia na stronie sklepu sawka.pl/regulamin

 

Aktualizuje…
 • Brak produktów w koszyku.